Nasza oferta

Projekty obejmują konstrukcje murowane, żelbetowe, stalowe, drewniane oraz mieszane.

Konstrukcje żelbetowe oraz murowane

 • Konstrukcje tradycyjne monolityczne oraz murowane
 • Konstrukcje żelbetowe prefabrykowane
 • Konstrukcje posadowione na fundamentach płytowych, płytowo- palowych
 • Projekty przebudów oraz rozbudów budynków istniejących
 • Projekty w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego oraz warsztatowego
 • BIM oraz model 3D konstrukcji

Konstrukcje stalowe

 • Konstrukcje budynków przemysłowych
 • Podkonstrukcje wsporcze pod urządzenia wentylacyjne
 • Konstrukcje wsporcze reklam
 • Projekty w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego oraz warsztatowego
 • BIM oraz model 3D konstrukcji

Konstrukcje drewniane

 • Konstrukcje szkieletowe
 • Konstrukcje prefabrykowane
 • Projekty w zakresie projektu budowlanego oraz wykonawczego
 • BIM oraz model 3D konstrukcji

Doradztwo techniczne

 • Opinie oraz ekspertyzy techniczne
 • Inwentaryzacje
 • Przebudowy istniejących konstrukcji
 • Nadzór autorski