Wykonujemy specjalistyczne ekspertyzy oraz opinie budowlane obiektów kubaturowych oraz przemysłowych.

Nasz zespół wykwalifikowanych i doświadczonych projektantów oraz kierowników budów posiada niezbędną wiedzę i narzędzia do sprawdzania i określania stanów technicznych w konstrukcjach drewnianych, żelbetowych oraz stalowych.

Posiadamy urządzenia pomiarowe pomocne w określeniu stanu technicznego powłok malarskich, wilgotności drewna oraz wykonywania pomiarów budynków. Nasze doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy projektantów konstrukcji wspomaga nas w poprawnym określaniu przyczyn awarii budowlanych oraz opracowywaniu projektów wzmocnień i zabezpieczeń.

OFERTA

  • Skanowanie 3D
  • Ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych wykonanych w technologii murowanej, żelbetowej, stalowej oraz drewnianej
  • Projekty napraw i wzmocnień
  • Obsługa techniczna oraz nadzór nad wykonywanymi pracami naprawczymi